Атестація педагогів 2022-2023 н.р.

Атестація персоналу – складова кадрового менеджменту!
Атестація педагогічних працівників нашого дошкільного закладу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється\підтверджується кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Найбільш повно та яскраво наші вихователі: Литвиненко Ю. В., Волошенюк Л.М., Іглінська О.В., Надольна О.А., Мельничук Я.О., Зварич І.В., Колєсова Л.А проявилися в ході творчих звітів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися. Слід відзначити високий рівень оформлення матеріалів, які накопичені за атестаційний період педагогами у своїх методичних папках.
Вітаємо педагогічних працівників ЗДО № 60 ” Зернятко» з успішним
проходженням атестації!