Віртуальна бібліотека

                                              ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КУ «МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

КЗ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №60 ВМР»

 

Номінація «Соціально-психологічна робота»

 

КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ

посібник для використання у роботі

з дітьми із порушенням зору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник  авторської  групи:

Станіславчук Ірина Валеріївна,

вихователь-методист ДНЗ№60,

т.0977487456

Члени авторської групи:

Лисенко Тетяна Петрівна,

тифлопедагог ДНЗ№60,

т.0962964247

Антонюк Ірина Валеріївна,

                                                                                   вихователь спецгрупи

для дітей з порушенням зору,

тифлопедагог

т.0965793383

Нідзельська Зоя Іванівна,

                                                                               практичний психолог ДНЗ №60,

 

                                                                 м.Вінниця  2017 р.

 

Автори: творча група педагогів комунального закладу «Дошкільного навчального закладу № 60 Вінницької міської ради» комбінованого типу зі спеціалізованими групами для дітей з порушенням зору. Керівник творчої групи : вихователь методист Станіслівчук І.В.,члени творчої групи : тифлопедагог Лисенко Т.П.,вихователь спецгрупи ,тифлопедагог Антонюк І.В.,практичний психолог Нідзельська З.І.

Рецензенти: Козловська О.Ф.,завідувач КЗ «ДНЗ№ 60  ВМР», Гуменчук В.В. завідувач КЗ «ДНЗ№ 73  ВМР»

Посібник стане у нагоді тифлопедагогам , вихователям спеціалізованих груп, практичним психологам  для  проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми середнього та старшого дошкільного віку  із  порушення зору,  допоможе ознайомити дошкільників зі світом професій,  збагатити   соціальний  досвід вихованців, сформувати певну модель соціальної поведінки та  соціально-побутової компетенції , просторові уявлення , сприяє  активізації та корекції зорових функцій, розвитку дій аналізаторів складної форми, пізнавальних  інтересів, сенсорних еталонів , творчої  уяви.

Посібник може використовуватись не тільки під час спеціально організованих занять, а й в інших видах дитячої діяльності: ігровій, комунікативній, продуктивній . Він складається з 2-х блоків:

1 блок  —   макет «міста Майстрів», що складається  з ігрового поля, будиночків, дерев, доріжок тощо ;

2 блок –  містить матеріали по ознайомленню дітей з професіями (кухаря, перукаря, музиканта, лікаря, модельєра одягу, будівельника, художника, фермера):

                                                                                                                 ВСТУП

 

Доведено, що 95% інформації  про оточуючий світ людина сприймає за допомогою зору. Зір є визначним у формуванні уявлень дитини про оточуючий світ, предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Діти,  які мають  порушення зору потребують особливих умов для повноцінного всебічного розвитку, створення належного ігрового предметно-розвивального простору. Дошкільник з порушенням зору повинен бути спеціально навчений тому, що дитина з нормальним зором засвоює сама.

Мета педагогів, які працюють з такими дітьми це  запобігання подальшому зниженню зору, розвиток та охорона залишкового зору, компенсаторний розвиток пізнавальної діяльності в умовах зорової депривації, усунення вторинних відхилень,пов’язаних  з порушенням зору, повноцінна підготовка до майбутнього, дорослого життя.

Діти з порушеннями зору  часто зустрічаються з труднощами орієнтовно-пошукової діяльності, у них спостерігається слабкий розвиток просторових уявлень, недостатньо розвинені можливості практичного  мікро — і макроорієнтування, спостерігаються помилки виділення дітьми просторового розташування предметів і словесних позначень просторових відносин. Істотно ускладнено  соціально-побутове орієнтування, з труднощами засвоюються навички орієнтування у суспільному житті.

Порушена функція зору компенсується за допомогою активної діяльності збережених аналізаторів – слухового, нюхового, рухового, дотикового. У процесі розвитку у слабкозорих дітей утворюються нові способи сприймання та аналізу дійсності, що відіграє провідну роль в їхній пізнавальній діяльності. Великого значення тут набуває спеціально організоване виховання та навчання, яке попереджує та корегує вторинні відхилення в їхньому розвитку, формує та стимулює компенсаторні процеси.

Враховуючи особливості  виховання навчання та розвитку  дітей з порушенням зору  ми розробили ігровий корекційно-відновлювальний посібник «Місто майстрів», який стане у нагоді   тифлопедагогам , вихователям спеціалізованих груп, практичним психологам у проведенні   корекційної роботи з дітьми середнього та старшого дошкільного віку,  що мають  порушення зору.

Він допоможе ознайомити дошкільників зі світом професій, збагатити   соціальний  досвід вихованців, сформувати певну модель соціальної поведінки та  соціально-побутової компетенції, просторові уявлення, розвивати зорове сприймання, сприяти  активізації та корекції зорових функцій, розвитку дій аналізаторів складної форми шляхом використання полісенсорних взаємозв’язків,  дотиково-зорових і зорово-рухових  сенсорних функцій,  форморозрізнюючу  та простежуючу функцію очей, гостроту зору, бінокулярний зір , пізнавальні інтереси, просторове  орієнтування, творчу  уяву .

Ознайомлення дітей з посібником починається із розповіді педагогом казкової історії про місто Майстрів та його мешканців. Це знайомить дітей із майстрами професій з якими діти будуть працювати ,  мотивує їх до подальшого розгортання творчих ігор, створення цікавих історій.

Посібник  складається з 2-х блоків

1 блок  —   макет «міста Майстрів», що складається  з ігрового поля, будиночків, лялечок – майстрів , тварин , дерев, доріжок тощо.

До нього ми розробили  декілька варіантів  завдань  для роботи з дітьми  по створенню «міста Майстрів» :

1 варіант

Дитині виконує  завдання за словесною інструкцією педагога. За допомогою цього завдання  ми вчимо дітей  орієнтуванню відносно себе, пояснюючи , що все, що знаходиться на тілі з боку, де права рука (для цього пропонуємо дитини підняти праву руку вверх), це  право, де ліва рука – ліво.

Наприклад : педагог дає вказівку розташувати на ігровому полі  будиночок  де живе  майстер, якого заздалегідь обирає дитина (художник) праворуч від себе, або ліворуч від себе .

Наступне завдання спрямоване на формування розуміння понять попереду, позаду,  праворуч, ліворуч  відносно певного об’єкту та поняття  між об’єктами ,та ознайомлення з поняттям  «дзеркальне відображення» . Наприклад : розташувати будиночок художника так, щоб він знаходився праворуч  від будиночка лікаря та  ліворуч від будиночка  повара та позаду будинку лікаря посадити кущ калини та словесно позначити розташування об’єктів один відносно одного та відносно себе.

                                                                              2 варіант

Дитині пропонується  створити «місто Майстрів» ,  розмістивши об’єкти  на ігровому полі  відповідно силуетним зображенням.

 

                                                                                  3 варіант

Діти отримують картку — схему «міста Майстрів» та створюють місто відповідно до неї. Під час виконання цього  завдання вони знайомляться з простими  схемами  простору,  вчаться розташовувати предмети   на площині (ігровому полі) за схемою, співвідносити об’єкти з схематичним зображенням (за кольорами,символами та контурами ).

4 варіант

Прокласти «доріжку» від одного будиночка до іншого . Завдання спрямовано  на ознайомлення   з напрямком руху та  схемою шляху пересування.

Дитина обирає лялечку-майстра витягує  з чарівного сундучка фішку з символом  певної професії, знаходить на макеті будиночок з таким символом , прокладає  «доріжку» від одного будиночка до іншого за карткою-схемою або словесною інструкцією  та визначає напрямок руху.

Всі завдання 1 блоку вчать  дітей орієнтуватися на площині та  спрямовані на формування  у дітей просторових  уявлень, розвивають  зорове  сприймання , форморозрізнюючу, кольоророзрізнюючу  та простежуючу  функції очей, гостроту зору, бінокулярний зір.

2 блок –  містить матеріали по ознайомленню дітей з професіями (кухаря, перукаря, музиканта, лікаря, модельєра одягу, будівельника, художника, фермера):

а) макети будинків для створення робочих майстерень майстрів та відповідне обладнання до них;

             б) корекційно — відновлювальні ігри , що спрямовані на розвиток зорового сприйняття, корекцію зорових відхилень, дозволяють опановувати схемою просторового розміщення предметів, формувати  просторові уявлення про форму і величину, та  взаємоположення предметів відносно один одного, удосконалюють  знання про професії ;

в) соціально — побутова діяльність, що включає практичні хвилинки, творчі ігри.

Під час роботи з матеріалами  2 блоку діти  більш детально знайомляться з особливостями   вище зазначених професій . На початку дитина  отримує конверт з картинкою,  яка розрізана на різну кількість частин (відповідно до рівня розвитку дитини) , склавши її визначає майстра певної професії   та переходить до наступного завдання по створенню його майстерні:

 • за власним бажанням;
 • за словесною інструкцією дорослого;
 • за карткою-схемою;
 • за силуетним зображенням

Наступним етапом іде низка корекційно — відновлювальних завдань від майстрів тих професій, які зазначені на початку гри.  Вони  спрямовані на збагачення соціального досвіду дошкільників, поглиблюють  уявлення дітей про світ професій, про предмети, об’єкти природи,  людей,  явища суспільного життя . Окрім звичайних навчально-виховних завдань робота спрямована на корекцію відхилень в розвитку, відновленні залишкових функцій зору дітей. Значна увага приділяється розвитку всієї компенсуючої системи, слуху, нюху, дотику, сенсорних уявлень , мобільності та орієнтуванню в просторі, розвитку дрібної моторики пальців рук, а також формуванню навичок самообслуговування. Проводиться робота по розвитку залишкового зору, корекції пізнавальної,  особистісної та рухової сфери , комунікативних здібностей дітей.

До 2 блоку  входять і підрозділи  Практичні хвилинки та Творчі ігри, зміст  яких тісно пов’язані з тематикою всього посібника і є своєрідним закріпленням попереднього матеріалу.

Під час практичних хвилинок у дітей  формуються моделі певної соціальної поведінки, збагачується  соціальний досвід , вони вчаться взаємодіяти один з одним,  виконувати різні трудові дії, отримують практичні навички, навички самообслуговування, знайомляться з  технікою  безпеки в побуті.

Під час творчих ігор вчаться створювати ігрову ситуацію, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі.

Посібник «Місто майстрів» змістовний,  безпечний та зручний, як для організації навчальної,розвивальної,   корекційної роботи з вихованцями, так і для розгортання ігрової самостійної діяльності дітей. Кількість завдань може  додаватись та  змінюватись.

При виготовленні посібника врахововано педагогічні, лікувально-корекційні та гігієнічні вимоги, які висуваються  до спеціальних посібників для роботи з дітьми , що мають порушення зору.

 

                                                       МІСТО МАЙСТРІВ

 

Мета:  Збагачувати   соціальний досвід дошкільників, сприяти  формуванню у них   певної моделі соціальної поведінки та  соціально-побутової компетенції.  Розвивати пізнавальну активність, просторове  орієнтування, творчу  уяву,  поглиблювати та збагачувати уявлення дітей про світ професій, про предмети, об’єкти природи,  людей,  явища суспільного життя. Вчити орієнтуватися у просторі, правильно користуватися картками-схемами, збагачувати  досвід використання сенсорних  еталонів, виявляти інтерес до розумової, практичної, творчої діяльності, знаходити шляхи розв’язання завдань, продовжувати  вчити співпрацювати з однолітками, дбайливо ставитись до результатів своєї праці та праці товаришів, виховувати повагу до людей різних професій та бережливе ставлення до результатів їх праці.  Навчати адекватної реакції на успіх – неуспіх у діяльності, розвивати помірковане, оптимістичне ставлення до труднощів, формувати впевненість у собі.

Корекційна мета : формувати у дітей просторові уявлення, розвивати зорове сприймання, сприяти  активізації та корекції зорових функцій, розвитку дій аналізаторів складної форми шляхом використання полісенсорних взаємозв’язків,  дотиково-зорових і зорово-рухових  сенсорних функцій, розвитку зорової уваги, окоміру, психічних процесів, розвитку дрібної моторики, тактильних, нюхових відчуттів.

Інструкція до використання посібника

Дитина обирає  завдання самостійно, або отримує від педагога, підбирає  необхідний матеріал, виконує завдання. Після виконання роботи вихователь разом з дитиною аналізує результат.

 

Завдання на орієнтування виконуються

 • за словесною інструкцією педагога;
 • за силуетним чи контурним зображенням;
 • за картками-схемами.

 

 

                                                                                                          КАЗКА ПРО МІСТО МАЙСТРІВ

 

Вже багато років іде суперечка про те , яка ж професія найважливіша та найкраща на Землі, але люди так і до сьогодні не можуть визначити найкращу та найважливішу  професію.

Ось така історія трапилася одного разу в одному цікавому  чарівному місці .

Був світлий ,теплий  сонячний день. В небі пропливала пухнаста чарівна хмаринка. Вона подарувала Землі веселий кольоровий дощик і з’явилася різнобарвна веселка, яка розсипала свої кольори на землю.

Там, куди впали різнокольорові крапельки,  з’явилися  кольорові  галявинки. В цей час поряд проходив майстер-будівельник. Він мимоволі замилувався цим чудовим місцем , і замислився над створенням власного будиночка тут .  Йому дуже  сподобалась синя галявинка, і  він вирішив побудувати собі великий, міцний і зручний будинок. Але йому було сумно самому. Тоді будівельник запросив до себе своїх друзів. Їм сподобались різнокольорові галявинки і вони вирішили оселитись на них. Будівельник погодився їм допомогти і побудував для кожного окремі будиночки. Так з’явилось МІСТО МАЙСТРІВ. Стали вони дружньо жити, працювати і один одному допомагати.

Фермер на зеленій галявинці посадив великий сад і город. Будівельник побудував йому ферму, де він розводив тварин. Господарство було дуже великим і урожаю вистачало на всіх мешканців міста.

На жовтій галявинці було збудовано майстерню для кухаря. Він отримував щоранку від фермера свіжі продукти , з яких готував дуже смачні страви. Від вишуканої і смачної їжі всі отримували велике задоволення.

Білу галявинку вибрав для себе лікар. Для нього побудували лікарню. Лікар слідкував за тим , щоб всі мешканці були здоровими та  вели здоровий спосіб життя.

На оранжевій галявинці побудували майстерню для модельєра одягу. Там він шив гарний, модний, зручний одяг, який з задоволенням носили всі майстри.

А, як ви знаєте,  до гарного одягу пасують гарні зачіски. Тому на червоній галявинці вирішили побудувати перукарню. Перукар розпочав свою роботу і з того часу всі мали красиві сучасні зачіски.

Художник вибрав собі фіолетову галявинку, де було збудовано майстерню і художню галерею. Він зайнявся улюбленою справою — малюванням картин. Коли вони були готові, організовував виставку і запросив  всіх мешканців міста подивитися і насолодитися їх красою.

І жив у цьому місті ще один майстер-музикант, майстерня якого була на блакитній галявинці. Він своєю чарівною музикою піднімав настрій.

Звичайно в  цьому чарівному МІСТІ МАЙСТРІВ не живуть всі майстри, які є на землі, але ми побачили, що кожна професія завдяки своїй праці дуже важлива.  А яка професія подобається тобі ,мій любий друже?

 

                                                     БЛОК 1.

     Місто майстрів

Мета: вчити дітей орієнтуватися на площині, викладати предмети, використовуючи словесні інструкції, силуетні зображення геометричних фігур, картки-схеми, прокладати шлях до визначених об’єктів, визначати напрямок руху. Розвивати  форморозрізнюючу  та простежуючу функцію очей, гостроту зору, бінокулярний зір. Активізувати словник словами на позначення просторового розміщення об’єктів, напрямку руху.

Матеріал: ігрове поле, фішки з зображенням символів професій, будинки різної форми (8 шт.), фішки з символічним позначенням професій, дерева (9 шт.), кущі (5 шт.), озеро, набір доріжок різної величини,тварини, картки-схеми на розміщення об’єктів, картки схеми напрямку руху.

Завдання:

 • Викласти об’єкти на ігрове поле:
 • відповідно словесній інструкції дорослого;
 • на силуетні зображення геометричних фігур;
 • використовуючи картку- схему.
 • Визначити просторове розміщення об’єктів:
 • на ігровому полі;
 • відносно один одного.
 • Прокласти доріжки до будинків:
 • за власним бажанням, з словесним супроводом ;
 • за словесною інструкцією педагога;
 • за допомогою грального кубика;
 • за карткою з напрямком руху з словесним супроводом.

Вказівки: кількість будинків на ігровому полі  збільшується від 4 до 8, поступово, враховуючи попередній рівень засвоєння просторових уявлень, простір дворів біля будинків оснащувати  додатковими об’єктами.

Творча гра «Місто майстрів»

Мета: вчити створювати ігрову ситуацію, формувати позитивні взаємовідносини між дітьми , розвивати комунікабельність, ввічливість, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі .

Матеріал: матеріал з блока «Місто майстрів», ляльки-майстри, додатковий матеріал з оснащення будинків з блоку № 2.

                                                               

                                                                           БЛОК 2.

                      Веселий кухар

      1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • Скласти картинку з частин та назвати професію , яка зображена.
 1. В гостях у кухаря

Мета: Вчити створювати робоче місце кухаря, поглиблювати та розширювати знання про роботу кухаря, оснащення кухні, посуд, який використовує у роботі. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорове сприймання.

Матеріал: будинок, меблі, лялька-кухар, картки-схеми розміщення обладнання на кухні.

Завдання:

 • назвати та розмістити об’єкти кухні:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою;
 • за силуетним зображенням.
 • словесно позначити розміщення кухонного обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.

3.Що  потрібно для роботи

Мета: вчити знаходити з множини знаряддя праці, що потрібні для даної професії, вчити співставляти контурне та силуетне зображення з кольоровим, розвивати кольоро та форморозрізнюючу функції очей, бінокулярний зір, розвивати увагу, пам’ять, аналітико-синтетичну діяльність.

Матеріал: кольорове контурне та силуетне зображення знарядь праці майстрів.

Завдання:

 • знайти знаряддя праці відповідно до професії майстра, назвати їх;
 • співставити кольорове зображення знаряддя праці з контурним або з силуетним;
 • словесно визначити місце розташування.
 1. Майстер шеф

Мета: ознайомити дітей з поняттям «рецепт», вчити користуватися рецептурними картками, визначати інгредієнти до певної страви, створювати  страви за власними  рецептами. Розвивати аналітико-синтетичне  мислення, зорові функції, довільну увагу, творчість.

Матеріал: магнітні дошки,картки з готовими стравами, рецептурні картки, «продукти»  для приготування страв.

Завдання:

 • підібрати певні продукти до готової страви;
 • підібрати рецептурну картку до готової страви;
 • створити власний рецепт певного блюда.

 

 1. Ми маленькі кухарі

Мета: вчити дітей з частин створювати «торт», «тістечка», «піцу», «бутерброди»,  формувати уявлення про поділ цілого на частини; розвивати аналітико синтетичне мислення, дрібну моторику, естетичний смак, творчість, уяву.

Матеріал:  основа  та інгредієнти для  піци, торта, бутербродів та тістечка.

        Завдання:

 • скласти страву з запропонованих частин;
 • словесно позначити місце положення компонентів;
 • поділ цілого на частини.
 1. Кольорові макарони

 Мета: вчити дітей викладати «макарони»(кольорові шнурки)відповідно до схеми, розвивати гостроту зору, кольоро і форморознюючу,  простежуючу  функції очей, дрібну моторику, увагу, пам’ять, мислення.

Матеріал: кольорові шнурки, коробка круглої форми, картки-схеми.

Завдання:

 • підібрати «макарони» (шнурки) відповідно до кольору картки-схеми;
 • викласти «макарони» (шнурки) відповідно до картки –схеми.

Практичні хвилинки  

«Майстер шеф»

Тематика

 1. Приготування фруктових салатів.
 2. Приготування овочевих салатів.
 3. Приготування соків.
 4. Приготування страв із тіста.

Мета: знайомити дітей з різними стравами, з продуктами, які входять до складу рецептів, з технікою приготування страв, формувати елементарні навички побутової праці, приготування їжі, трудові навички користування ножем, розвивати естетичний смак при сервіруванні страви, виховувати охайність.

Матеріал; набір продуктів для приготування певної страви, фартушки, нарукавники, головні убори, дощечки, ножі, посуд, картки — схеми рецептів.

 «Впізнай продукт за запахом»

Мета: вчити дітей орієнтуватися у навколишньому світі за допомогою збережених аналізаторів ( за запахом) визначати продукт. Розвивати нюховий аналізатор, зорове сприймання.

Матеріал: флакони  з запахами, відповідно до них картинки з продуктами

Завдання: визначити запах, підібрати відповідно до нього картинку.

 «Впізнай продукт за смаком»

Мета:вчити дітей за смаком визначати продукт. Розвивати смаковий аналізатор, зорове сприймання, дрібну моторику рук.

Матеріал: шматочки різних овочів, фруктів, ягід, продуктів харчування, відповідно до них картинки з зображенням продуктів

Завдання: визначити на смак продукт, підібрати відповідну картинку.

 

Творча гра «Піцерія»

Мета: Вчити створювати ігрову ситуацію,поглиблювати знання про працю  кухаря, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі.

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

 Ательє мод

1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • Скласти картинку з частин та назвати професію , яка зображена.
 1. В гостях у модельєра одягу

Мета: Вчити створювати робоче місце  модельєра одягу, поглиблювати та розширювати знання дітей  про його роботу, оснащення швейної майстерні, знаряддя праці. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання.

Матеріал: будинок,     картки-схеми розміщення обладнання в швейній майстерні.

Завдання:

 • назвати та розмістити об’єкти у швейній майстерні:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення швейного обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.
 1. Що потрібно для роботи

Мета: вчити знаходити з множини знаряддя праці, що потрібні для даної професії, вчити співставляти контурне та силуетне зображення з кольоровим, розвивати кольоро та форморозрізнюючу функції очей, бінокулярний зір, розвивати увагу, пам’ять, аналітико-синтетичну діяльність.

Матеріал: кольорове контурне та силуетне зображення знарядь праці майстрів.

Завдання:

 • знайти знаряддя праці відповідно до професії майстра, назвати їх;
 • співставити кольорове зображення знаряддя праці з контурним або з силуетним;
 • словесно визначити місце розташування.
 1. Майстерня з ремонту одягу

Мета: розвивати гостроту зору, бінокулярний зір, формувати кольоро- та форморозрізнюючу  функцію, розвивати психічні процеси, дрібну моторику рук.

          Матеріал: сорочки з різними візерунками  та   вкладки різних геометричних форм до них.

Завдання:

 • підібрати до сорочки втулку з відповідним кольоровим забарвленням та відповідною геометричною формою.
 1. Підбери нитку до тканини

Мета: знайомити з кольорами та відтінками кольорів, розвивати кольоророзрізнюючу функцію очей, гостроту зору, дрібну моторику, бінокулярний зір, аналітико-синтетичне мислення, увагу.

Матеріал: клаптики тканини різної кольорової гами, котушки з нитками, відповідних до тканин кольорів.

 

 

Завдання:

 • дитині необхідно підібрати до тканини котушку з нитками, відповідного кольору;
 • групувати тканини (котушки) за відтінками та насиченістю кольорів.
 1. Розклади одяг за сезоном

Мета: закріпити знання про одяг, вчити розподіляти його за сезоном, розвивати дрібну моторику, бінокулярний зір, гостроту зору, логічне мислення, довільну увагу, пам’ять.

Матеріал: 4 шафи (зима, літо, весна, осінь), різноманітний одяг для різ-

ної пори року.

Завдання:

 • розмістити одяг по шафах відповідно до сезону;
 • словесно позначити місцеположення одягу у шафі та відносно один одного.
 1. Що із чого шиють

Мета: знайомити дітей з різною структурою тканин, розрізняти тканини на дотик, підбирати тканини до контуру одягу, з якого він може бути пошитий. Розвивати тактильні відчуття, дрібну моторику, бінокулярний зір, мислення, увагу.

Матеріал: втулки з контурним зображенням одягу, клаптики різної за структурою тканини, втулки з тканинами, картинки з зображенням одягу.

Завдання:

 • підібрати до кольорового або контурного зображення одягу тканину, з якої його можна пошити.
 1. Чарівні застібки

Мета: вчити дітей користуватися різними видами застібок (ґудзики, «блискавка», шнурівка, кнопки, крючки тощо), розвивати дрібну моторику, бінокулярний зір, гостроту зору, простежуючу функцію очей.

Матеріал:манекени, одяг

Завдання:

 • застібнути «блискавки»;
 • зашнурувати шнурочок;
 • застібнути кнопки;
 • застібнути ґудзики.
 1. У швейній майстерні

Мета: знайомити дітей з різними видами швейних рядків, вчити шнурувати в певній послідовності за картками схемами, прикрашати візерунками готові форми, розвивати дрібну моторику, бінокулярний зір, гостроту зору, простежуючу функцію очей, .

Матеріал: картки-схеми, кольорові шнурки,  готові форми для шиття.

Завдання:

 • прошнурувати певну форму відповідно запропонованій схемі;
 • вказати напрям рядку.
 1. Приший ґудзик

Мета: продовжувати знайомити дітей  з кольорами, розвивати кольоророзрізнюючу функцію очей, гостроту зору, дрібну моторику, бінокулярний зір, аналітико-синтетичне мислення, увагу

Матеріал: силуети сорочок , ґудзиків різних кольорів та з різною кількістю отворів , шнурки , картки-схеми

Завдання:

 • прошнурувати ґудзики відповідно запропонованій словесній інструкції,картці-схемі, за власним бажанням;

Практична хвилинка

 Голочка чарівниця

Мета: знайомити дітей з будовою та призначенням голки, вчити правилам безпечної поведінки під час роботи з голкою, виховувати почуття відповідальності, безпеки

Матеріал: голка, гольничка, наперсток,  канва, нитки.

Творча гра

Ательє

Мета: Вчити створювати ігрову ситуацію, поглиблювати знання про працю  швеї, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі.

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

 

                  В художній майстерні

1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору.

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • скласти картинку з части та назвати професію, яка зображена.
 1. В гостях у художника

Мета: Вчити створювати робоче місце художника поглиблювати та розширювати знання про роботу художника, оснащення майстерні художника, матеріал,  який використовує у роботі. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання.

Матеріал: будинок, картки-схеми розміщення обладнання майстерні художника.

Завдання:

 • назвати та розмістити об’єкти художньої майстерні:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.
 1.     Палітра

Мета: знайомити дітей з кольорами та відтінками кольорів, вчити  розміщувати їх за насиченістю. Розвивати кольоророзрізнюючу функцію очей, дрібну моторику, гостроту зору, аналітико-синтетичне діяльність.

Матеріал: палітра (4 шт.), фішки різних

кольорів та їх відтінків.

 

Завдання:

 • відібрати відтінки одного кольору, розмістити їх за насиченість від світлого до темного або навпаки.
 1. Картинна галерея

Мета: знайомити дітей з жанрами живопису (натюрморт, пейзаж, портрет, казково-билинний), вчити складати картини з частин. Розвивати аналітико-синтетичну діяльність, навики просторового орієнтування, бінокулярний зір, зорові сприймання, естетичний смак, дрібну моторику.

Матеріал: репродукції картин.

Завдання:

 • скласти картину з частин, назвати жанр, назву картини.
 • розмістити картини :
 • за власним бажанням, словесно позначивши місце розташування;
 • за словесною інструкцією;
 1. Створи колір

Мета:вчити дітей створювати кольори, за допомогою перфокарт. Розвивати кольоророзрізнюючу функцію очей, гостроту зору, бінокулярний зір, дрібну моторику, психічні процеси.

Матеріал: перфокарти, палітра.

   Завдання:

 • підібрати фішку, яка відповідає кольору, що утворюється в результаті змішування певних кольорів.

 6.Художні експерти

Мета: розвивати кольоровідчуття, гостроту зору, бінокулярний зір, аналітико-синтетичну діяльність.

Матеріал: кольорові зображення різних предметів, картки з кольорами, які поєднуються у зображених предметах.

Завдання:

 • підібрати до зображень картки з кольорами, які поєднуються у зображеному предметі.

Конец формы

 

Практична хвилинка

Фантазуємо,творимо,малюємо

Мета:вчити дітей створювати кольори шляхом змішування фарб, отримувати  нові відтінки. Розвивати кольоророзрізнюючу функцію очей, гостроту зору, бінокулярний зір, дрібну моторику, психічні процеси.

 

Матеріал: фарби, пензлі, палітра, склянки з водою, серветки, контурні зображення предметів для розфарбовування.

          Завдання:

 • Створити нові кольори та відтінки.

Творча гра

 В художній майстерні

Мета: Вчити створювати ігрову ситуацію,поглиблювати знання про працю  художника, формувати вміння виконувати ролі , самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву , забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі .

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

 

          Про що розповість маестро

                                                1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору.

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • Скласти картинку з части та назвати професію, яка зображена.

2.В гостях у музиканта

Мета: поглиблювати та розширювати знання про роботу музиканта, Вчити створювати робоче місце музиканта. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання, .

Матеріал: будинок, картки-схеми розміщення обладнання музичної зали.

Завдання:

 • назвати та розмістити об’єкти музичної зали:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення обладнання
 • в будинку;
 • відносно один одного.
 1. Музична крамниця

Мета: знайомити з різними музичними інструментами, поділяти їх на струнні, духові, клавішні, ударні. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорове сприймання, аналітико-синтетичну діяльність, вміння класифікувати.

Матеріал: зображення музичних інструментів, картки-схеми.

Завдання:

 • поділити музичні інструменти на групи;
 • розмістити музичний інструмент, словесно позначити місцеположення інструментів відносно один одного:
 • за вказівкою дорослого;
 • за силуетним зображенням;
 • за карткою-схемою.
 1. Музична скринька

Мета: вчити дітей на слух визначати музичний інструмент. Розвивати слуховий аналізатор, увагу, пам’ять.

Матеріал: аудіо запис музичних інструментів,  «музична скринька» зображення музичних інструментів.

Завдання:

 • підібрати зображення музичного інструмента до його музичного звучання.

Практичні хвилинки

 Виготовлення музичних інструментів власними руками

Мета: вчити дітей виготовляти музичні інструменти з різних природних та покидькових матеріалів, розвивати дрібну моторику, творчу уяву.

Матеріал: природній та покидькових матеріал

 Веселий оркестр

Мета: вчити дітей грати на музичних інструментах просту музичну мелодію, чути один одного, узгоджувати свої дії з діями інших, розвивати музичний слух, фантазію.

Матеріал: музичні інструменти

 

Творча гра

Зірки на сцені

Мета: вчити створювати ігрову ситуацію, поглиблювати знання про професію  музиканта, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі .

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

          

                       Фермерське господарство

1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору.

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • скласти картинку з части та назвати професію, яка зображена.
 1. В гостях у фермера

Мета: Вчити створювати робоче місце фермера  поглиблювати та розширювати знання про роботу фермера,  предмети, які він використовує у роботі. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання.

Матеріал: будинок, картки-схеми розміщення об’єктів фермерського господарства.

Завдання:

 • назвати та розмістити об’єкти фермерського господарства:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.

 

                                    3.Щедрий урожай

Мета: закріпити знання про фрукти, ягоди, продовжувати вчити класифікувати  та називати узагальнюючі слова. Розвивати навики просторового орієнтування, дрібну моторику рук, зорово-рухову координацію, бінокулярний зір, увагу, логічне мислення.

Матеріал: макети дерев, набір фруктів.

 

Завдання:

 • розвісити на дерева фрукти, ягоди, на городі розмістити овочі:
 • за словесною інструкцією;
 • за карткою схемою.
 1. Весела ферма

Мета: закріпити знання про домашніх тварин. Розвивати навики складання цілого з частин, просторового орієнтування,  гостроту зору, дрібну моторику, аналітико-синтетичну діяльність, увагу, мислення.

Матеріал: ігрове полебудиночок, фермер, дерева, кущі, свійські тварини, птахи, хмарки, сонечко.

Завдання:

 • скласти об’єкти з части та розташувати на ігровому полі:
 • за словесною інструкцією;
 • за карткою схемою.
 1. Посади город

Мета: закріпити знання про овочі, продовжувати вчити класифікувати  та називати узагальнюючі слова. Розвивати навики просторового орієнтування, дрібну моторику рук, зорово-рухову координацію, бінокулярний зір, увагу, логічне мислення.

Матеріал: макети город у, набір овочів.

 

Завдання:

 • «посадити»(розмістити вставляючи у отвори) на городі овочі:
 • за словесною інструкцією;
 • за картками схемами.

Практична хвилинка

Маленькі городники

Мета: вчити дітей висаджувати в певній послідовності різні городні культури (цибуля, квасоля, кріп тощо)

Матеріал: обладнання для висаджування городніх культур, насіння, спецодяг.

 

Творча гра  

На фермі

Мета: Вчити створювати ігрову ситуацію, поглиблювати знання про працю  фермера, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі .

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

 

                             В перукарні

1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору.

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • скласти картинку з части та назвати професію, яка зображена.

2.В гостях у перукаря

Мета: поглиблювати та розширювати знання про роботу перукаря, вчити створювати його робоче місце. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання, аналітико-синтетичну діяльність.

Матеріал: будинок, картки-схеми розміщення меблів.

Завдання:

 • назвати та розмістити меблі в перукарні:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.
 1. Що потрібно для роботи

Мета: вчити знаходити з множини знаряддя праці, що потрібні для даної професії, вчити співставляти контурне та силуетне зображення з кольоровим, розвивати кольоро та форморозрізнюючу функції очей, бінокулярний зір, розвивати увагу, пам’ять, логічне  мислення.

Матеріал: кольорове контурне та силуетне зображення знарядь праці майстрів.

Завдання:

 • знайти знаряддя праці відповідно до професії майстра, назвати їх;
 • співставити кольорове зображення знаряддя праці з контурним або силуетним;
 • словесно визначити їх місцеположення.

4 . Підбери зачіску

         Мета: знайомити дітей з різними чоловічими та жіночими зачісками, їх характерними ознаками та особливістю. Розвивати естетичне сприйняття, уяву, творчість шляхом підбору зачісок до обличчя. Розвивати зорові функції.

Матеріал:чоловіче, жіноче обличчя, картки з зачісками

Завдання:

 • підібрати зачіски до облич.

5.Маленькі перукарі

         Мета: вчити дітей заплітати косички. Розвивати дрібну моторику, зорово-рухову координацію, бінокулярний зір.

Матеріал: макети лялечок із довгими косами .

Завдання:

 • заплести лялькам косички.

 

Практичні  хвилинки:

1.Наш помічник гребінчик

Мета: вправляти дітей у догляді за власним волоссям, закріпити правила особистої гігієни, виховання культурно-гігієнічних навичок.

2.Створи зачіску

Мета:  вчити дітей робити прості зачіски, заплітати косички, робити хвостики.

 

Творча гра  Перукарня

 Мета: Вчити створювати ігрову ситуацію, поглиблювати знання про працю  перукаря , формувати вміння виконувати ролі , самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі.

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

        В гостях у сімейного лікаря

1.Чий кабінет?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору.

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • скласти картинку з части та назвати професію, яка зображена.

2.Кабінет лікаря

Мета: поглиблювати та розширювати знання про роботу лікаря, вчити створювати робоче місце лікаря. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання.

Матеріал: будинок, меблі , картки-схеми розміщення меблів

Завдання:

 • назвати та розмістити меблі в лікарні:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.

3.Збери сумку першої медичної допомоги

Мета: поглиблювати знання дітей про медичні інструменти, матеріали, необхідні лікарю для надання першої невідкладної допомоги. Розвивати форморозрізнюючу функцію, просторові сприймання,  гостроту зору, дрібну моторику, аналітико-синтетичну діяльність, пізнавальну активність.

Матеріал: макет сумки лікаря, зображення медичних інструментів, матеріалів, картки-схеми.

Завдання:

 • розмістити вміст сумки лікаря:
 • за словесною інструкцією,
 • за картками-схемами.

4.Лікарські рослини

Мета: закріпити знання дітей про лікарські рослини, вчити розрізняти їх за ароматом. Розвивати нюховий аналізатор, психічні процеси.

Матеріал:зображення лікарських рослин, флакони з ароматами цих рослин.

Завдання:

 • підібрати за запахом зображення лікарської рослини

5.Поради лікаря

Мета: розширити  знання дітей про здорове харчування, вплив продуктів на роботу різних органів людського організму, дати поняття про вітаміни, які містяться в різних продуктах. Розвивати форморозрізнюючу функцію, просторові сприймання,  гостроту зору, дрібну моторику.

Матеріал: перфо картки із зображенням людського організму, картки із зображенням продуктів харчування, назви вітамінів.

    Завдання:

 • підібрати до зображень органів людського організму картки з продуктами харчування, які найкраще сприяють роботі певного органу;
 • підібрати до картки з назвою вітамінів продукти, в яких вони містяться.

Практична хвилинка

 Заварюємо цілющий чай

Мета:вчити дітей користуватися умовною міркою, практично заварювати чай, поглибити знання про лікувальні властивості чаїв та посуд для заварювання чаю. Формувати життєву компетентність, правила безпеки, розвивати психічні процеси.

Матеріал: умовна мірка, посуд для заварювання чаю, набір лікарських трав.

Творча гра

 Медичний центр

 Мета: вчити створювати ігрову ситуацію, поглиблювати знання про працю  лікаря, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід, виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі .

Матеріал: тематичний добір іграшок та атрибутів.

         

              Хто побудував цей дім

                                                  1.Чия майстерня?

Мета: вчити дітей складати ціле з різної кількості частин, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, логічне мислення, увагу, гостроту зору.

Матеріал: зображення майстра поділене на 4 та більше частин, залежно від рівня розвитку дитини.

Завдання:

 • скласти картинку з части та назвати професію, яка зображена.
 1. «В гостях у будівельника»

Мета: поглиблювати та розширювати знання про роботу будівельника, Вчити створювати робоче місце будівельника. Розвивати навики просторового орієнтування, форморозрізнюючу функцію очей, зорові сприймання.

Матеріал: будинок, меблі, картки-схеми розміщення меблів.

Завдання:

 • назвати та розмістити меблі в майстерні:
 • за власним бажанням;
 • за вказівкою дорослого;
 • за карткою-схемою.
 • словесно позначити розміщення обладнання:
 • в будинку;
 • відносно один одного.

3.«Що потрібно будівельнику для роботи»

Мета:поглиблювати знання дітей про будівельні інструменти, матеріали. Розвивати форморозрізнюючу функцію, просторові сприймання,  гостроту зору, дрібну моторику, аналітико-синтетичну діяльність, довільну увагу.

Матеріал: ігрове поле, зображення будівельних інструментів, матеріалів, картки-схеми.

Завдання:

 • розмістити будівельні інструменти:
 • за словесною інструкцією;
 • за картками-схемами.

4.«Споруди нашого міста»

Мета: розширювати знання дітей про споруди міста Вінниці, розвивати аналітико-синтетичну діяльність, гостроту зору, довільну увагу, логічне мислення, виховувати любов до рідного міста.

Матеріал: картинки з зображенням визначних споруд міста, поділені на 4 і більше частин.

Завдання:

 • скласти картинку з частин та назвати споруду, яка зображена.

5.«Експерти нерухомості»

Мета: розширювати знання дітей про  матеріали , їх використання при будівництві різних споруд. Розвивати гостроту зору, бінокулярний зір, увагу, аналітико-синтетичну діяльність.

Матеріал: картинки із зображенням споруд побудованих з різних матеріалів, картки із зображенням матеріалів для будівництва, зразки матеріалів з яких зроблені представлені споруди.

Завдання:

 • підібрати до зображення споруди картинки з матеріалом, що використовувався для будівництва;
 • охарактеризувати якість матеріалу та міцність споруди.

Практична хвилинка

Маленькі дослідники

Мета: за допомогою дослідів встановити властивості будівельних матеріалів

Матеріал: обладнання для дослідів, папір, пісок, дерево, камінь, пластик, скло, лід, цегла тощо.

Творча гра

Будуємо місто майбутнього

Мета: вчити створювати ігрову ситуацію, поглиблювати знання про працю  будівельника, формувати вміння виконувати ролі, самостійно розвивати нескладні сюжети, використовуючи  тематичну атрибутику, творчу уяву, забезпечувати можливість відтворювати у грі набутий власний  соціальний досвід,  виховувати культуру спілкування, вміння  гратися в колективі.

Матеріал: різні види конструктору та будівельного матеріалу, іграшки для обігрування.