Засідання творчої групи закладу

Творча група закладу – це одна із активних групових форм діяльності педагогічних працівників у системі методичної діяльності. Керівник Надія Гусак та учасники творчої групи працювали в креативному напрямі, який забезпечив розвиток творчого потенціалу всіх педагогів, їх самореалізацію у різних видах діяльності, упроваджуючи сучасні здоров’язбережувальні та здоров’язберігаючі технології.