Гра «ДИВО-КУБ»

Корекційно — відновлювальна дидактична гра

«ДИВО-КУБ»

 

«Диво — куб»
Корекційно — відновлювальна дидактична гра
Порушення у діяльності зорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності ,обмежують її можливості. Діти з порушенням зору потребують особливих умов для повноцінного всебічного розвитку. Навчання , розвиток та виховання таких дітей має свої задачі та принципи спрямовані на відновлення, корекцію і компенсацію порушених і недорозвинених функцій, проявляються в урахуванні загальних закономірностей,специфічних особливостей розвитку дітей,опорі на здорові сили та їх збереженні. Гра «Диво-куб» створена для дітей середнього та старшого дошкільного віку з вадами зору. Гра сприяє формуванню сенсорних еталонів, художньо-естетичному, креативному розвитку, розвитку дрібної моторики, тактильних відчуттів, формуванню у дітей уявлень про предмети та явища навколишнього світу, розвитку пам’яті, мислення, логіко-математичних, мовленнєвих, пізнавальних здібностей, уміння формувати та висловлювати свою думку, встановлювати взаємозв’язки в оточуючому світі; розвитку гостроти зору , зорової уваги, сприймання,просторової орієнтації, окоміру, активізації зорових функцій; виховання самостійності, наполегливості, кмітливості, творчості.


Правила гри

-Працювати біля визначеної грані куба;
-Підбирати кришечки відповідно до вимог завдань та правильно вкручувати їх;
-Чітко виконувати рекомендації педагога;
-Виконувати завдання до кінця, робити висновки.

Хід гри

Дитина обирає завдання, сідає біля визначеної сторони куба, підбирає необхідний матеріал, виконує завдання. після виконання роботи вихователь разом з дитиною аналізує результат. Грати можуть одночасно 4 дитини.
Матеріал: куб із вмонтованими викрутками від пластикових пляшок, кришки з різними зображеннями, цифрами ,буквами, кольорами, гачками, гвіздками та скобами, кольорові шнурки, резинки , предметні та сюжетні картинки , зразки-схеми, гральний кубик

 

Логічний ряд

Мета: вчити дітей групувати об’єкти за певною ознакою. Розвивати психічні процеси, дрібну моторику рук, гостроту зору .

Матеріал: Ілюстрації різних пір року, професій тощо, кришки з картинками відповідної тематики .

Завдання :
-Підібрати картинки за темою (весна, зима, літо, осінь, професії ) тощо
-Картинки підбирати орієнтуючись на колір основи;

Ускладнення: Запропонувати скласти речення, використовуючи за основу один з об’єктів завдання.

 

Мозаїка

Мета: вчити дітей орієнтуватися в просторі та викладати за зразком різноманітні предмети, сюжети, візерунки. Розвивати гостроту зору, просторове уявлення, психічні процеси, дрібну моторику рук, творчий задум, креативність .
Матеріал: кольорові кришки, зразки-схеми

Завдання:
Викласти сюжет, предмет чи візерунок за зразком;
Визначити місце розташування окремих об’єктів (предметів);

Ускладнення: Викласти сюжет, предмет, візерунок за задумом.

 

Незвичайний маршрут

Мета: вчити дітей з’єднувати предмети доріжками різної конфігурації , використовуючи орієнтири. Розвивати окорухаючу , простежуючу функції очей, гостроту зору, психічні процеси.
Матеріал:
Кольорові кришки, зразки-схеми.

Завдання:
Використовуючи зразок – схему викласти доріжку;
Назвати колір позначки;
Визначити конфігурацію лінії.

Ускладнення: самостійно продумати та викласти маршрут.

 

Проклади доріжку

Мета: вчити дітей прокладати доріжку, використовуючи шнурівку. Розвивати окорухаючу, простежуючу функції очей, гостроту зору, кмітливість.

Матеріал: предметні картинки об’єднані за змістом, кришки зі скобами, кольорові шнурки.

Завдання:
Прошнурувати «доріжки» від одного об’єкта до іншого, враховуючи ознаки що їх пов’язують та колір шнура і кришки;
Закріпити колір;
Скласти творчу розповідь про об’єкт.
Ускладнення: порахувати кількість кришок певного кольору.

 

Маршрутна гра

Мета: Розвивати окорухаючу та простежуючу функції очей, психічні процеси, дрібну моторику рук.
Матеріал: кольорові кришки з гачками , фішки з картинками, гральний кубик

Завдання:
Проходити маршрут;
Відрізок маршруту визначати кількістю позначок на грані кубика;
Рухатись у відповідному напрямку;
Виконувати завдання під час руху.
Правила гри : Кидати гральний кубик ,рахуючи кількість крапок на грані, рухатись по гральному полю відповідно до кольору фішки, дотримуватись послідовності гравців.
Символічне значення кольорів : – старт ,фініш, – звичайний маршрут
повернутись на одну кришку назад , — рухатись на одну кришку вперед, — виконати завдання на вибір

Математичний калейдоскоп

Мета: закріпити знання про числа першого десятка. Вчити розв’язувати математичні завдання. Розвивати логічне мислення, психічні процеси, дрібну моторику рук.
Матеріал: Картинки для складання задач, кришки з цифрами , математичними знаками .
Завдання :
Викласти цифровий ряд;
Вправляти у прямій та зворотній лічбі;
Встановлювати математичні відношення між цифрами (><=);
Складати задачі та викладати їх рішення на грані куба;

Ускладнення: Викласти склад числа з двох менших чисел.

 

Мовленнєві перлинки для кожної дитинки

Мета: вчити дітей викладати слова орієнтуючись на ілюстрації, об’єднуючи їх однією темою. Розвивати фонематичний слух, мовлення, зорове сприйняття, логічне мислення, дрібну моторику рук.
Матеріал: кришки з буквами, сюжетні ілюстрації.
Завдання :
Викласти слова;
Визначити перший та останній звуки в словах ;
Поділити слова на склади;
Назвати голосні та приголосні звуки.

Ускладнення: скласти речення, використовуючи викладені слова.

Казковий вернісаж


Мета: закріпити зміст знайомих казок, впізнавати та називати казкових героїв, коротко відтворювати зміст. Розвивати просторове уявлення, психічні процеси, дрібну моторику рук, гостроту зору.
Матеріал: Ілюстрації до казок , кришки із зображенням героїв та атрибутики з різних казок.
Завдання:
Викладати героїв казки по порядку за змістом сюжету;
Відповідати на запитання за змістом казки.

Ускладнення:Скласти казку на новий лад чи змінити кінцівку казки.

Квадрат та його друзі

Мета: закріпити знання про геометричні фігури, їх особливості. Розвивати просторове орієнтування, психічні процеси, кольоророзрізнюючу функцію очей, дрібну моторику .
Матеріал: кольорові кришки з гвіздками, кольорові резинки.

Завдання:
Змоделювати геометричну фігуру ;
Вчити порівнювати фігури між собою, визначати їх характерні особливості;
Асоціювати геометричні фігури з об’єктами з навколишнього;
Знаходити предмет подібної форми в навколишньому середовищі.
Ускладнення: визначити місце знаходження кожного об’єкта .

 

Знайди помилку

Мета: Вчити дітей серед аналогічних предметів знаходити один не схожий на інші. Розвивати гостроту зору, зорове сприйняття, психічні процеси, дрібну моторику рук.
Матеріал: по 10 кришок із зображенням однакових предметів, серед яких один або більше мають незначні відмінності.

Завдання:
Знайти в ряду аналогічних предметів не схожий на інші
Обгрунтувати свій вибір
Вилучити зайвий предмет
Ускладнення: визначити, який за рахунком знаходиться зайвий предмет

Кольори та відтінки

Мета: Вчити дітей підбирати відтінки до кольорів, розвивати кмітливість, мислення, вміння послідовно розміщувати відтінки, гостроту зору, дрібну моторику рук.
Матеріал: Кришки різних кольорів та їх відтінків, кришки з цифрами.

Завдання:
Викласти кольори промінцями враховуючи інтенсивність забарвлення;
Порахувати кількість відтінків та позначити відповідною цифрою.