Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ПЛАН

 РОБОТИ   КЗ «ДНЗ № 60 ВМР» З  ПИТАНЬ  ОХОРОНИ ПРАЦІ

 на 2019-2020 навчальний рік

№ п/п З м і с т   р о б о т и Термін

викон.

Відповідальні Відм

про вик.

І.  Організаційні заходи
1 Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань охорони праці. впрод.

року

завідувач Козловська О.Ф.
2 Переглянути та ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу до 28.08 завідувач Козловська О.Ф.,

керівники структурних підрозділів

3 Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель та споруд. до 28.08 завідувач Козловська О.Ф
4 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акти перевірки справності ігрового та спортивного обладнання на майданчиках та в приміщенні ЗДО.  

до 28.08

 

завідувач Козловська О.Ф

5 Підготувати заклад до опалювального сезону, оформити відповідну документацію ІХ завгосп

Годзь Л.А..

6 Розробити заходи щодо підготовки начального закладу до роботи в осінньо-зимовий період     ІХ завідувач завгосп
  7 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку ( в побуті та під час навчально-виховного процесу з працівниками закладу відповідно до чинних Положень) після кожного  випадку завідувач Козловська О.Ф
    8 Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. 1 раз в кв. завідувач Козловська О.Ф
    9 Розробити заходи до розділу «Охорона праці» колективного договору. до 01.01 голова ПК
 10 Розробити заходи щодо підготовки дошкільного  закладу до нового навчального року.

 

до 15.04 завідувач Козловська О.Ф завгосп.
ІІ. Навчання з охорони праці
1 Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками.

 

за   графіком керівники структурних підрозділів
2 Проводити вступні інструктажі з новопризначеними працівниками.

 

перед початком роботи завідувач Козловська О.Ф
3 Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

—         педагогічними працівниками;

—         помічникам вихователів;

—         технічним персоналом;

—         працівниками харчоблоку.

 

2 рази на рік

 

керівники структурних підрозділів

4 Проводити цільові та позапланові інструктажі впрод. року керівники структурних підрозділів
5 Надавати консультативну допомогу працівникам  дошкільного закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності впрод року відповідальний за охорону праці
ІІІ. Масові заходи
 

1

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

·        на виробничих нарадах:

ü Охорона праці, безпека життєдіяльності та виконання колективного договору щодо зазначеного питання.

ü Про дотримання Інструкції з охорони праці

·        на нарадах при завідувачеві:

ü Про дотримання працівниками закладу вимог Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ü Про організацію роботи з охорони праці у дошкільному закладі на літній оздоровчий період.

 

 

 

 

ХІІ

 

 

ІІ

 

 

Х

 

 

ІV

 

 

 

 

 

 

голова ПК

 

завідувач Козловська О.Ф

 

 

завідувач Козловська О.Ф

 

 

завідувач Козловська О.Ф

 

2

Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за наказом Департаменту освіти).

 

 

 

ІV

 

завідувач Козловська О.Ф

ІV. Безпечна експлуатація будівель та споруд
1 Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання до 01.ІХ завідувач Козловська О.Ф
2 Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця до 01.ІХ до 01.VІ  завгосп

Годзь Л.А..

3 Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення впрод. року завгосп

Годзь Л.А…

4 Організувати проведення загального огляду будівель і споруд восени, взимку комісія, відповідальна особа
5 Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів. до 01.ХІІ завгосп

Годзь Л.А..

6 Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій відповід но до затверд.графіка завгосп

Годзь Л.А..

7 Провести утеплення приміщень закладу. до 15.Х завгосп

Годзь Л.А..

V. Електронебезпека
1 Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання до 01.ІХ завідувач Козловська О.Ф
2 Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів щорічно завідувач Козловська О.Ф завгосп

Годзь Л.А…

3 Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ впрод. року відповідальна особа
4 Забезпечити наявність схеми електропоста-чання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання впрод. року відповідальна особа
5 Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками) впрод. року завідувач Козловська О.Ф завгосп

Годзь Л.А..

6 Перевірити стан усіх електророзеток та  написів „220 В» до 01.ІХ відповідальна особа
7 Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками щорічно відповідальна особа
8 Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності   VІІІ завідувач Козловська О.Ф завгосп

Годзь Л.А…

9 Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт щодо ремонту обладнання до 01.ІХ відповідальний за охорону праці
VІ. Гігієна праці. Медичні огляди.

Профілактика отруєнь та професійних захворювань.

1 Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення 2 рази на рік завідувач Козловська О.Ф.

 

2 Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом до 01.ІХ завгосп

Годзь Л.А.

3 Усі структурні підрозділи з підвищеною небез-безпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками. до 01.09 завідувач Козловська О.Ф ст.медсестри
4 Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень впрод. року відповідальна особа, завгосп
5 Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень впрод. року медсестра, завгосп
6 Організувати в закладі  безпечний питний, по-вітряний, температурний, світловий режими впрод. року завідувач Козловська О.Ф медпрацівники
 VІІ. Пожежна безпека
1 Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання. до 01.ІХ завідувач Козловська О.Ф
2 Поновити план евакуації працівників та  вихованців на випадок пожежі та текстову частину. до 01.ІХ відповідальна особа
3 Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації     III квартал завідувач Козловська О.Ф
4 Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння      III квартал відповідальна особа
5 Провести ревізію укомплектування пожежного щита      III квартал завгосп

Годзь Л.А..

6 Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки до 01.ІХ відповідальна особа
7 Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу до 01.ІХ завідувач Козловська О.Ф.
8 Забезпечити сторожа  списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів, адрес до 01.ІХ завгосп

Годзь Л.А..

9 Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих  та горючих речовин до 01.ІХ завідувач Козловська О.Ф
10 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки впрод. року завгосп

Годзь Л.А…

VІІІ. Харчоблок
1 Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі до 01.ІХ завідувач Козловська О.Ф
2 Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог впрод. року ст. медсестри, кухар
3 Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів впрод. року ст. медсестри, кухар
4 Вести необхідну документацію згідно із вимогами  нормативних документів. впрод. року ст. медсестри, кухар
ІХ. Контроль за станом охорони праці
1 –     Здійснювати контроль за станом охорони

праці:

–     — оперативний;

–     — адміністративний;

–     — громадський

впрод. року керівники структурних підрозділів, відповідальна особа за органі-зацію роботи з охорони праці, ПК
2 Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень   VІІІ комісія
3 Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у  спортзалі, актів перевірки стану обладнання тощо до 01.ІХ комісія

 Робота з дітьми в КЗ «ДНЗ №60 ВМР»

з формування основ безпеки життєдіяльності та цивільного захистуSN852986SN853019
садочок 2 058

садочок 2 075